Automation

Vår automationsavdelning konstruerar och bygger allt från enstaka apparatskåp till hela anläggningar för automation. Vi utvecklar din idè till färdig produkt med funktioner som uppfyller ditt behov. Med ritning, projektering, konstruktion och installation på plats. Vi utför även programmering och driftsättning av PLC-system och överordnade system (HMI). Hos oss får du allt från samma leverantör.

ELAN EL har stor erfarenhet och bred kompetens inom automation. Projekten omfattar bl.a. styrning av bil -och passagerarramper, styrning av sido och akterklaffar, spårväxlare, parallellstyrning av hydraulcylindrar till telescop jorden runt, automationsanläggningar för industrier och företag, generatorer och turbiner på fjärrvärmeanläggningar runt om i Sverige och Norden.

Vi åtar oss även hela entreprenader inom styr och reglerteknik.

ELAN EL hjälper många fastighetsägare med fastighetsautomation och energieffektivisering bl.a. när det gäller belysning och styrning av ventilation och värme. Detta med en tydlig energibesparande nytta för beställaren.