ELAN EL

ELAN EL utför elinstallationer med tillhörande delar: Elentreprenad, Automation, Kraft, Högspänning och Elservice. Vår bredd beror på en bred erfarenhet, flexibilitet och naturligtvis en kompetent och skicklig yrkeskår. Detta garanteras genom god planering och ledning, samverkan mellan personal och kunder samt hög servicegrad.

Inom avdelningen finns drygt 50 anställda som genom kontinuerlig utbildning och erfarenhet kan bemöta de utmaningar som finns i dagens teknik. Utöver detta har vi ett brett kontaktnät som kan bidraga med resurser för ett hundraprocentigt arbete.

ELAN EL anlitas av Fjärrvärmeverk, Energidistributörer, Industrier, Företag, Hamnar, Kontor, Kommuner, Region Skåne, Sjukhus, Skolor, Bostäder, Privatpersoner mfl.