Grafisk profil

Här finns ELAN logotype i formaten jpg, png samt pdf för nedladdning.
ELAN logotype består av färgerna svart+röd Pantone/PMS 032.
Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.
Placeras på en yta som är fri från text och andra element, en så kallad frizon. Denna frizon ska alltid vara minst lika stor som bredden på ”N” i ordet ELAN.
Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på ELAN logotyp vara så att den upplevs lika stor som övriga.

ELAN logotype JPG
ELAN logotype PDF
ELAN logotype PNG (transparent)

Här finns ytterligare två varianter av ELAN logotype
OBS! Då dessa är specialvarianter får de endast användas
efter samråd med ansvarig personal på ELAN EL&VVS.

ELAN utan företagsnamn JPG
ELAN utan företagsnamn PDF
ELAN med texten: Vi kopplar framtiden JPG
ELAN med texten: Vi kopplar framtiden PDF

Mall för ELAN visitkort.
Pdf för nedladdning.