ELAN VVS

ELAN VVS ger kvalificerad hjälp av montörer med bred och gedigen kunskap. Vi har bred erfarenhet, flexibilitet och naturligtvis en kompetent och skicklig yrkeskår. Detta garanteras genom god planering och ledning, samverkan mellan personal och kunder samt hög servicegrad.

Inom avdelningen finns drygt 20 anställda som genom kontinuerlig utbildning och erfarenhet kan bemöta de utmaningar som finns i dagens teknik. Utöver detta har vi ett brett kontaktnät som kan bidraga med resurser för ett hundraprocentigt arbete.

ELAN VVS anlitas av Industrier, Företag, Hamnar, Kontor, Kommuner, Region Skåne, Sjukhus, Skolor, Bostäder, Privatpersoner mfl.

ELAN EL&VVS är av NIBE auktoriserat serviceombud 

VS, kyl- och värmepumpar

ELAN VVS ger kvalificerad hjälp av montörer med bred och gedigen kunskap. Vare sig du behöver byta en kranpackning eller göra en mer genomgripande installation eller renovering så finns vi alltid till hands i stort som i smått.

Ventilation

ELAN VVS projekterar och installerar den effektivaste ventilationen med utgångspunkt från de förutsättningar som ges. Det är t ex en viss skillnad på datorhallar och kylrum för grönsaker. Det är viktigt med rätt fördelning mellan till- och frånluft för att uppnå ett klimat som är behagligt och som samtidigt inte slösar med dyrbar energi. OVK behörigheter.

Regelbunden service

Regelbunden service för att undvika oönskade driftstopp.
Ge dina VVS-installationer regelbunden service. Det är minst lika viktigt som att serva bilen. Genom detta kan du undvika många oönskade driftstopp.

Kostnadseffektivt med rätt utrustning.
Våra servicebilar är utrustade med material för de flesta servicebehov. Det gör arbetet effektivt eftersom det innebär mindre tidsåtgång – en viktigt kostnadsbesparing för dig som kund!

Serviceavtal och besiktningar.
Fråga oss gärna om besiktningar, analyser och tester samt kring de olika serviceavtal som finns inom VVS och Fastighetsövervakning.

Läs mer här om ELAN EL och eldriftsavtal