Entreprenad

Vår entreprenadavdelning åtar sig allt från projektering och utveckling till en funktion som uppfyller ditt behov. Vi utvecklar din idè till färdig produkt. I våra elinstallationer använder vi bara innovativa lösningar för att du som kund ska få ta del av det bästa för din installation.

Vi har mycket erfarna projektledare, projektörer och montörer med många års erfarenhet som genomför projektet.

ELAN EL utför projektering inom Kraft, Högspänning, Belysning, Tele, Datainstallationer, Datanät, Kommunikation, Elvärme mm.

ELAN EL Entreprenad utför/ installerar:

  • Hög -och Lågspänningsställverk, Tranformatorinstallationer
  • Styr och reglerteknik
  • Reservkraftanläggningar
  • Kondensatorbatterier
  • Tele-, datanät och fiberkontaktering
  • Belysning och belysningsstyrning
  • Ljudsystem (bl.a. Sonos multi-room music system)
  • Elvärme
  • Energibesparing, detta med en tydlig ekonomisk fördel för beställaren

En belysningsanläggning kan vara en stor effektslukare. Genom att låta ELAN EL göra en belysningsberäkning samt besparingskalkyl kan man få svart på vitt hur mycket pengar man sparar genom att byta till nya moderna armaturer.

Med kompetens och produktkännedom inom svagströmsinstallationer projekterar, installerar och driftsätter vi alla typer av säkerhetssystem; Brandlarm, Inbrottslarm, Passagesystem, Kameraövervakning.

Våra kundgrupper är bl.a. inom Industrier, Företag, Kontor, Sjukhus, Skolor och Bostäder.