Kvalitet och miljö

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är samverkande delar i vår verksamhet.
Kvalitet för ELAN EL&VVS är att våra tjänster och produkter ska uppfylla kundens krav, behov och förväntningar nu och i framtiden. För att bibehålla våra krav på kvalitet satsar vi ständigt på utbildning och information.

ELAN EL&VVS utför elinstallationer för minskad energiförbrukning, detta för att uppnå kundens och allmänna miljökrav, elinstallationerna ska även utföras med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Vi strävar samtidigt efter att våra medarbetare skall ha en säker, utvecklande och jämställd arbetsmiljö.

ELAN EL&VVS är medlem i EIO, Elektriska Installatörsorganisationen som utarbetat ett för elbranchen lämpligt kontrollprogram, EIO-Q vilket i tillämpliga delar ansluter till ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. ELRÄTT är ett samarbetsprojekt mellan EIO, Sveriges Elgrossister SEG och utvalda leverantörer med syfte att informera om möjligheterna med modern elteknik.