Service för industri och företag

ELAN EL erbjuder elservice i form av förebyggande underhåll, felavhjälpning och statuskontroller. Vi ser till att våra kunder har en driftsäker produktion med kontinuerligt underhåll och snabb service. Vår lokala närvaro är en god förutsättning för Din trygghet. Vårt serviceteam utför service av elinstallationer till industrier, företag, kontor, sjukhus, skolor, hamnar, butiker och bostäder.

Planerat underhåll och bra service är den bästa försäkringen mot kostsamma driftstörningar i Er anläggning. ELAN EL utför utförliga statuskontroller, besiktningar och dokumentationer av elanläggningar för att minimera framtida och dyra driftstopp.

Vi tecknar ramavtal, underhållsavtal och service/-eldriftansvarsavtal. Läs mer under Eldriftansvarsavtal.

Vi utför termofotografering av exempelvis ställverk, motorer mm. till industrin eller verkstaden.
Inom serviceorganisationen hjälper vi till med: Allmänna El- och Teleinstallationer, Belysning, Kraft, El-kontroll, Atex-installationer (fd EX), Kabelsökning mm.