ELAN EL

ELAN EL utför elinstallationer med tillhörande delar: Elentreprenad, Automation, Kraft, Högspänning och Elservice. Vår bredd beror på en bred erfarenhet, flexibilitet och naturligtvis en kompetent och skicklig yrkeskår. Detta garanteras genom god planering och ledning, samverkan mellan personal och kunder samt hög servicegrad.

Inom avdelningen finns drygt 50 anställda som genom kontinuerlig utbildning och erfarenhet kan bemöta de utmaningar som finns i dagens teknik. Utöver detta har vi ett brett kontaktnät som kan bidraga med resurser för ett hundraprocentigt arbete.

ELAN EL anlitas av Fjärrvärmeverk, Energidistributörer, Industrier, Företag, Hamnar, Kontor, Kommuner, Region Skåne, Sjukhus, Skolor, Bostäder, Privatpersoner mfl.

Entreprenad

Vår entreprenadavdelning åtar sig allt från projektering och utveckling till en funktion som uppfyller ditt behov. Vi utvecklar din idè till färdig produkt. I våra elinstallationer använder vi bara innovativa lösningar för att du som kund ska få ta del av det bästa för din installation.

Vi har mycket erfarna projektledare, projektörer och montörer med många års erfarenhet som genomför projektet.

ELAN EL utför projektering inom Kraft, Högspänning, Belysning, Tele, Datainstallationer, Datanät, Kommunikation, Elvärme mm.

ELAN EL Entreprenad utför/ installerar:

  • Hög -och Lågspänningsställverk, Tranformatorinstallationer
  • Styr och reglerteknik
  • Reservkraftanläggningar
  • Kondensatorbatterier
  • Tele-, datanät och fiberkontaktering
  • Belysning och belysningsstyrning
  • Ljudsystem (bl.a. Sonos multi-room music system)
  • Elvärme
  • Energibesparing, detta med en tydlig ekonomisk fördel för beställaren

En belysningsanläggning kan vara en stor effektslukare. Genom att låta ELAN EL göra en belysningsberäkning samt besparingskalkyl kan man få svart på vitt hur mycket pengar man sparar genom att byta till nya moderna armaturer.

Med kompetens och produktkännedom inom svagströmsinstallationer projekterar, installerar och driftsätter vi alla typer av säkerhetssystem; Brandlarm, Inbrottslarm, Passagesystem, Kameraövervakning.

Våra kundgrupper är bl.a. inom Industrier, Företag, Kontor, Sjukhus, Skolor och Bostäder.

Automation

Vår automationsavdelning konstruerar och bygger allt från enstaka apparatskåp till hela anläggningar för automation. Vi utvecklar din idè till färdig produkt med funktioner som uppfyller ditt behov. Med ritning, projektering, konstruktion och installation på plats. Vi utför även programmering och driftsättning av PLC-system och överordnade system (HMI). Hos oss får du allt från samma leverantör.

ELAN EL har stor erfarenhet och bred kompetens inom automation. Projekten omfattar bl.a. styrning av bil -och passagerarramper, styrning av sido och akterklaffar, spårväxlare, parallellstyrning av hydraulcylindrar till telescop jorden runt, automationsanläggningar för industrier och företag, generatorer och turbiner på fjärrvärmeanläggningar runt om i Sverige och Norden.

Vi åtar oss även hela entreprenader inom styr och reglerteknik.

ELAN EL hjälper många fastighetsägare med fastighetsautomation och energieffektivisering bl.a. när det gäller belysning och styrning av ventilation och värme. Detta med en tydlig energibesparande nytta för beställaren.

Service för industri och företag

ELAN EL erbjuder elservice i form av förebyggande underhåll, felavhjälpning och statuskontroller. Vi ser till att våra kunder har en driftsäker produktion med kontinuerligt underhåll och snabb service. Vår lokala närvaro är en god förutsättning för Din trygghet. Vårt serviceteam utför service av elinstallationer till industrier, företag, kontor, sjukhus, skolor, hamnar, butiker och bostäder.

Planerat underhåll och bra service är den bästa försäkringen mot kostsamma driftstörningar i Er anläggning. ELAN EL utför utförliga statuskontroller, besiktningar och dokumentationer av elanläggningar för att minimera framtida och dyra driftstopp.

Vi tecknar ramavtal, underhållsavtal och service/-eldriftansvarsavtal. Läs mer under Eldriftansvarsavtal.

Vi utför termofotografering av exempelvis ställverk, motorer mm. till industrin eller verkstaden.
Inom serviceorganisationen hjälper vi till med: Allmänna El- och Teleinstallationer, Belysning, Kraft, El-kontroll, Atex-installationer (fd EX), Kabelsökning mm.

Elservice för privatpersoner

Våra montörer har bred erfarenhet inom alla områden, djup kompetens och hög servicegrad, allt för att du som kund ska få bästa möjliga service. Våra servicebilar är utrustade med elmaterial för de allra flesta servicearbeten och även ofta till oförutsedda arbeten vilket betyder mindre tidsåtgång för arbetet och en kostnadsbesparing för dig som kund.

Vi gör alla typer av elinstallationer i din villa eller lägenhet, såsom installation av jordfelsbrytare, inne -och utebelysning, utbyte av gamla -befintliga elledningar, installation av brand -och inbrottslarm mm. Glöm inte att utnyttja ditt ROT-avdrag om du ska bygga till eller göra någon form av renovering.
Läs mer under ROT-avdrag.

Vi kan ge dig en dokumentation på husets elanläggning innan husköp, då får du reda på vad som eventuellt behövs åtgärdas utan att bli överraskad i efterhand. Ett elsystem som t.ex. belastas med mer än vad det byggdes för medför en risk att bostaden börjar brinna! Genom EIO:s Eltest gör vi en grundlig elbesiktning av ditt hus. Du ansvarar för att den fasta elinstallationen är säker i din villa eller fritidshus. Hur elsäkert är ditt hem?

Eldriftsansvarsavtal

Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen. Även om du inte är elektriker och saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Med “Innehavare” menas en person som genom t.ex. arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom.

Krav på innehavaren av Elanläggning (Lagtext):
Innehavaren är skyldig att se till att elanläggningen är så utförd och hålls i sådant skick att den är säker för person, husdjur och egendom.

Detta är viktigt vid händelser av skada och försäkringsfrågor.

Genom att teckna ett serviceavtal, EIO Elkontroll, med ELAN EL får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar. Överenskommelsen om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal brandrisk.

Läs mer på: EIO:s hemsida

Kontakta oss om du vill ha mer information gällande Ditt ansvar och Eldriftansvarsavtal.

Läs mer här regelbunden service för ELAN VVS