Ventilation

ELAN VVS projekterar och installerar den effektivaste ventilationen med utgångspunkt från de förutsättningar som ges. Det är t ex en viss skillnad på datorhallar och kylrum för grönsaker. Det är viktigt med rätt fördelning mellan till- och frånluft för att uppnå ett klimat som är behagligt och som samtidigt inte slösar med dyrbar energi. OVK behörigheter.