PLC programmering Skillinge Fisk

Elan EL har fått i uppdrag att projektera, programmera och installera styrutrustning för vägning och styrning av flödet av fisk för sortering. Operatören kommer att ha möjlighet att spara/skriva ut rapporter.