Swedish Biogas Jordberga

Oct 10 at 12:36pm
ELAN EL installerar på Swedish Biogas anläggning i Jordberga. Anläggningen tillverkar Biogas och kommer att bli den största i Europa.